Teikiamos paslaugos

Atliekame dujotiekių projektavimo ir montavimo darbus.

Suskystintų dujų įrenginiai:

 • Montuoja antžeminių ir požeminių suskystintų dujų rezervuarų įrenginius, skirtus teikti dujas buitinių poreikių tenkinimui, šilumos gamybai bei įmonių technologiniams procesams užtikrinti
 • Rekonstruoja eksploatuojamus suskystintų dujų rezervuarų įrenginius ir redukavimo galvute (mazgus)
 • Atlieka suskystintų dujų dujovežių (cisternų) techninės priežiūros darbus
 • Montuoja suskystintų dujų pilstymo stočių sistemas
 • Montuoja suskystintų dujų degalines
 • Montuoja suskystintų dujų pilstymo postus

 

Gamtinių dujų tinklai:

 • Montuoja ir projektuoja gamtinių dujų lauko ir vidaus dujotiekius
 • Montuoja gamtinių dujų reguliavimo punktus

 

Šilumos tiekimo sistemos ir įrenginiai:

 • Montuoja garo katilus, kurių darbo slėgis iki 40 bar, našumas iki 20t/h
 • Montuoja vandens šildymo katilus, kurių darbo temperatūra iki 150oC, o našumas iki 30Gcal/h
 • Montuoja II-IV kategorijų garo ir karšto vandens vamzdynus
 • Montuoja pastatų šildymo, vandentiekio ir nuotekų sistemas

 

Elektros tiekimo sistemos:

 • Montuoja elektros energijos perdavimo iki 1000V įtampos linijas ir skirstymo įrenginius
 • Montuoja iki 1000V įtampos elektros instaliacijos tinklus
 • Atlieka imtuvų iki 100KW galios montavimo darbus

 

Energetikos įrenginių eksploatavimas:

 • Atlieka gamtinių ir suskystintų dujų tiekimo sistemų vidaus dujotiekių remonto bei techninės priežiūros darbus
 • Atlieka suskystintų dujų tiekimo sistemų iki 16 bar slėgio lauko tinklų, rezervuarų įrenginių, degalinių remonto bei techninės priežiūros darbus
 • Atlieka suskystintų dujų slėginių indų iki 16 bar slėgio techninės priežiūros darbus